Выпущено обновление конфигурации BAS Бухгалтерия версия 2.1.26.5

Бухгалтерський облік
Використання рахунку 308
Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України № 10 від 10.01.2024, додано рахунок 308 "Готівка в національній валюті за операціями, проведеними із застосуванням РРО".
За дебетом рахунку 308 відображається надходження готівки від роздрібних продажів документами "Звіт про роздрібні продажі" та "Прибутковий касовий ордер" виду "Роздрібний виторг". У цих документах рахунок 308 зазначається по умовчанню.
Інкасацію роздрібного виторгу рекомендується відображати "Видатковим касовим ордером" за кредитом рахунку 308. Такий ВКО створюється автоматично на підставі документу "Звіт про роздрібні продажі" або ПКО виду "Роздрібний виторг". У цьому випадку надходження та інкасація роздрібного виторгу не відображаються в Касовій книзі. Така поведінка відповідає пп. 24 та 29 Положення про ведення касових операцій.
Підприємства, які використовують роздрібний виторг на власні потреби (виплату зарплати, видачу під звіт тощо), оприбутковують її до каси підприємства "Прибутковим касовим ордером" виду "Інший прибуток" в кореспонденції з рахунком 308. Такий ПКО створюється автоматично на підставі документу "Звіт про роздрібні продажі" або ПКО виду "Роздрібний виторг".
Детальніше див.
https://its.bas-soft.eu/db/metodbasu#content:240407:hdoc
Додавання інших бухгалтерських рахунків
Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України № 10 від 10.01.2024, додані рахунки 309 "Готівка в іноземній валюті за операціями, проведеними із застосуванням РРО", 686 "Розрахунки за операціями з переказу", 706 "Дохід процентний від фінансових послуг" та 707 "Дохід комісійний від фінансових платіжних послуг" національного Плану рахунків.
Зарплата та кадри
Облік для організацій-резидентів Дія Сіті
За роз’ясненнями ДПС організації-резиденти Дія Сіті застосовують донарахування ЄСВ до мінімальної бази для всіх працівників (включаючи зовнішніх сумісників) та гіг-спеціалістів, у т. ч. в місяці прийому на роботу або звільнення.
Регламентована звітність
Баланс (стандарт № 2)
Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України № 624 від 07.11.2023 р. реалізовано нову форму регламентованого звіту "Баланс (стандарт № 2)".