Выпущено обновление конфигурации BAS Бухгалтерия версия 2.1.25.5

Регламентована звітність
Декларація про прибуток
Відповідно до Наказів Міністерства фінансів України № 302 від 07.06.2023 р., № 572 від 24.10.2023 р. та № 699 від 13.12.2023 р. реалізовано нову форму регламентованого звіту "Декларація про прибуток".
У додаток РІ додані показники 4.1.5.2, 4.2.5.1-2, за якими відображаються різниці після переходу з ЄП відповідно до п. 4(1) підрозділу 4 Перехідних положень ПКУ.
При оновленні змінюються проводки документів "Закриття місяця" по регламентній операції "Розрахунок податкових різниць після переходу з ЄП". В проводках по рахунку РИ зазначаються статті 4.1.5.1-2, 4.2.5.1-2. Перепроводити документи "Закриття місяця" після оновлення не потрібно.
Декларація акцизного податку
Відповідно до наказу Мінфіну від 28.07.2023 р. № 414 (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 18.08.2023 р. № 444) реалізовано нову форму регламентованого звіту "Декларація акцизного податку".
Форма № 1-Б Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (звіт про суми дебіторської та кредиторської заборгованості)
Відповідно до наказу Державної служби статистики від № 122 15.03.2023 реалізовано нову форму регламентованого звіту "Форма № 1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами".
Звіт із праці
Відповідно до наказу Державної служби статистики № 128 від 30.03.2023 реалізовано нові форми регламентованого звіту "Звіт з праці".
Сервіс «Пактум.Контрагент»
Додано можливість групового створення карток контрагентів. Передбачено можливість відкриття карток відразу після створення або створення їх у фоновому режимі, оновлення даних в наявних картках, збереження карток у заданій групі, перенесення наборів карток між групами.
Реалізовано відображення розширених даних про контрагента, в т. ч. інформації щодо КВЕДів, засновників та бенефіціарів, розміру статутного фонду, реєстраційних даних, історичних даних з реєстрів ПДВ і єдиного податку тощо.
Додано можливість виведення розширених даних на головну закладку картки контрагента. Механізм управління виведенням розширених даних розташований в "Адміністрування"/ "Інтернет-підтримка та сервіси"/ "Пактум.Контрагент"/ "Налаштування відображення розширених даних".
Бухгалтерський облік
План рахунків
Додано субрахунки 6854-7 національного Плану рахунків. На субрахунках обліковуються розрахунки з придбання довгострокових фінансових інвестицій, що обліковуються методом участі в капіталі, та інших фінансових інвестицій в гривні та іноземній валюті.
Субрахунки додані на виконання Наказу Мінфіну від 07.11.2023 р. № 624, яким додано додатковий показник Балансу 1036 "Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств". У даний час, до зміни схеми електронного документу, діє попередня форма Балансу.
Зарплата та кадри
Синхронізація даних із BAS ЗУП 3.0
Реалізовано можливість завантаження даних про нарахування оціночних зобов'язань щодо резерву відпусток - для них створюється окремий документ "Зарплата (із зовнішніх програм)".