Выпущено обновление конфигурации BAS Бухгалтерия с/х версия 2.1.31.1

Податковий облік
Нарахування податкової амортизації за період перебування на Єдиному податку 2%
Додано можливість нарахування податкової амортизації необоротних активів для організації, яка не є платником податку на прибуток.
Для нарахування податкової амортизації вводиться документ "Закриття місяця" за кожний повний місяць перебування на ЄП 2%. В документі заповнюються прапори "Нарахування амортизації ОЗ (ПО)" и "Нарахування амортизації НМА (ПО)". Можливе групове формування документів за кнопкою "Ще - Групове створення документів "Закриття місяця" з донарахуванням амортизації в ПО для ЄП 2%".
Детальніше див.:
https://its.bas-soft.eu/db/metodbasu#content:231007:hdoc
Зміна параметрів та вмикання нарахування амортизації НМА
Додана можливість зміни параметрів НМА.
Документом "Зміна параметрів НМА" можна змінити Первісну вартість НМА за даними БО та ПО, що використовуються для нарахування амортизації.
Додано прапор "Включити нарахування амортизації". Включення прапора призводить до початку нарахування амортизацїі БО та ПО, якщо раніше така амортизація не нараховувалась. Відключення прапора не призводить до зміни нарахування амортизації. Припинення нарахування амортизації НМА, що знаходиться на балансі організації, не передбачено.
Зазначення Первісної вартості ПО та включення прапору "Включити нарахування амортизації" в документі рекомендується для НМА, прийнятих до обліку під час перебування на ЄП 2%.
Нарахування перехідних податкових різниць по операціях, не завершених під час перебування на Єдиному податку
Реалізовано нарахування податкових різниць відповідно до п. 4(1) підрозділу 4 Перехідних положень ПКУ. Додано регламентну операцію "Розрахунок податкових різниць після переходу з ЄП" документа "Закриття місяця". Операція виконується починаючи з 1-го місяця після переходу організації з ЄП на оплату податку на прибуток.
Документ формує проводки по бухгалтерському рахунку РИ по статтях:
- 4.1.5.1 при надходженні оплати за товари (роботи, послуги), що були продані під час перебування на ЄП;
- 4.2.9 при продажу товарів (робіт, послуг), передоплата за які отримана під час перебування на ЄП. Вибір статті здійснюється відповідно до роз'яснень ДПСУ.
Проводки враховуються при заповненні Декларації з прибутку.
Перевірка нарахованих різниць здійснюється за допомогою універсального звіту по регістру накопичення "Очікувані податкові різниці".
ВАЖЛИВО! Необхідно виконати розрахунок податкових різниць за перший місяць після переходу. Інакше розрахунок за наступні місяці виконуватися не буде.
ВАЖЛИВО! Не виконується розрахунок податкових різниць по операціях продажу необоротних активів. Такі податкові різниці відображаються в Декларації вручну.
Облік ПДВ
Визначення Типів причини невидачі податкових документів, виписаних при постачанні нерезиденту
Тип причини невидачі 21 автоматично встановлюється для податкового документу, у всіх рядках якого заповнений код ДКПП послуги в колонці 3.3. Для інших податкових документів при постачанні нерезиденту за ставкою 0% встановлюється Тип причини невидачі 07.
В податкових документах з Типом причини невидачі 07 для ставки ПДВ 0% визначається код ставки 901. В інших податкових документах для ставки ПДВ 0% визначається код ставки 902.
Зарплата та кадри
Облік святкових днів
Згідно Закону України № 3258-IX від 14.07.2023 року змінені дати державних свят (Різдво Христове, День Української Державності, День захисників і захисниць України).
Облік середнього заробітку
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №957 від 08.09.23 р., яка вносить зміни до Порядку №100, змінено правила нарахування компенсації відпустки. Зміни стосуються документу ""Нарахування відпустки працівникам організацій"" з періодом реєстрації, починаючи з жовтня 2023 р. При розрахунку компенсації відпустки автоматично коригується період розрахунку середнього заробітку - обмежується 2023 роком.
Також в документі ""Нарахування відпустки працівникам організацій"" реалізовано можливість редагування періоду розрахунку середнього заробітку. При ручному коригуванні періоду таблична частина розрахунку середньої заповнюється відповідно до встановленого періоду, а розрахунок потрібно проводити, натиснувши відповідну до цієї табличної частини кнопку.
Правильність встановленого розрахункового періоду користувач повинен контролювати самостійно.
Військовий облік
Згідно з роз'ясненнями, наведеними в листі Міноборони № 321/ЗПІ/114 від 22.03.2023 року, особи, що працюють за зовнішнім сумісництвом, підлягають військовому обліку на загальних підставах. Реалізовано включення даних по зовнішнім сумісникам в усі звіти військового обліку.
Регламентована звітність
Декларація про прибуток
Реалізовано автозаповнення Декларації про прибуток відповідно до Закону України 3219 для організацій, що повернулися з ЄП 2%.
Фінансовий результат до оподаткування (показник 02) визначається без урахування показників перебування на ЄП 2%.
Розрахована сума податкової амортизації (колонка 5 додатка АМ) визначається тільки за період оплати податку на прибуток. В той же час, балансова вартість (колонки 3-4 додатка АМ) визначаються з урахуванням повної суми податкової амортизації, в т. ч. нарахованої за час перебування на ЄП 2%.
Всі показники додатка РІ визначаються без урахування операцій, здійснених за час перебування на ЄП 2%.
Розрахунок доходів та єдиного внеску фізосіб
Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України № 113 від 02.03.2023 р. затверджено нову форму регламентованого звіту "Розрахунок доходів та єдиного внеску фізосіб".