Выпущено обновление конфигурации BAS Бухгалтерия КОРП версия 2.1.25.5

Регламентована звітність
Декларація про прибуток
Відповідно до Наказів Міністерства фінансів України № 302 від 07.06.2023 р., № 572 від 24.10.2023 р. та № 699 від 13.12.2023 р. реалізовано нову форму регламентованого звіту "Декларація про прибуток".
У додаток РІ додані показники 4.1.5.2, 4.2.5.1-2, за якими відображаються різниці після переходу з ЄП відповідно до п. 4(1) підрозділу 4 Перехідних положень ПКУ.
При оновленні змінюються проводки документів "Закриття місяця" по регламентній операції "Розрахунок податкових різниць після переходу з ЄП". В проводках по рахунку РИ зазначаються статті 4.1.5.1-2, 4.2.5.1-2. Перепроводити документи "Закриття місяця" після оновлення не потрібно.
Декларація акцизного податку
Відповідно до наказу Мінфіну від 28.07.2023 р. № 414 (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 18.08.2023 р. № 444) реалізовано нову форму регламентованого звіту "Декларація акцизного податку".
Форма № 1-Б Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (звіт про суми дебіторської та кредиторської заборгованості)
Відповідно до наказу Державної служби статистики від № 122 15.03.2023 реалізовано нову форму регламентованого звіту "Форма № 1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами".
Звіт із праці
Відповідно до наказу Державної служби статистики № 128 від 30.03.2023 реалізовано нові форми регламентованого звіту "Звіт з праці".
Сервіс «Пактум.Контрагент»
Додано можливість групового створення карток контрагентів. Передбачено можливість відкриття карток відразу після створення або створення їх у фоновому режимі, оновлення даних в наявних картках, збереження карток у заданій групі, перенесення наборів карток між групами.
Реалізовано відображення розширених даних про контрагента, в т. ч. інформації щодо КВЕДів, засновників та бенефіціарів, розміру статутного фонду, реєстраційних даних, історичних даних з реєстрів ПДВ і єдиного податку тощо.
Додано можливість виведення розширених даних на головну закладку картки контрагента. Механізм управління виведенням розширених даних розташований в "Адміністрування"/ "Інтернет-підтримка та сервіси"/ "Пактум.Контрагент"/ "Налаштування відображення розширених даних".
Бухгалтерський облік
План рахунків
Додано субрахунки 6854-7 національного Плану рахунків. На субрахунках обліковуються розрахунки з придбання довгострокових фінансових інвестицій, що обліковуються методом участі в капіталі, та інших фінансових інвестицій в гривні та іноземній валюті.
Субрахунки додані на виконання Наказу Мінфіну від 07.11.2023 р. № 624, яким додано додатковий показник Балансу 1036 "Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств". У даний час, до зміни схеми електронного документу, діє попередня форма Балансу.
Зарплата та кадри
Облік залишків відпусток
Реалізована нова методика обліку залишків щорічних відпусток – пропорційно календарним дням.
Для її використання слід увімкнути відповідну опцію в настройках ведення кадрового обліку («Головне» - «Кадри», прапорець «Розраховувати залишок відпустки за календарними днями»).
Основні особливості:
- Розрахунок залишку щорічної відпустки відбувається пропорційно відпрацьованому часу в календарних днях, в розрізі робочих років, що відліковуються від дати прийому на роботу працівника.
- З відпрацьованого часу, що дає право на основну щорічну відпустку, виключається час невиходів, що передбачені законодавством: відпустки по догляду за дитиною, мобілізація (без оплати), призупинення трудового договору, простої тощо. Зверніть увагу, неоплачувана відпустка з дозволу роботодавця виключається з цього часу тільки з 24.12.2023 відповідно до Закону України №3494-ІХ від 22.11.2023 р.
- Реалізована можливість враховувати окремі види відпустки у розрізі календарного року. За замовчуванням така опція застосовується для щорічної додаткової відпустки на дітей. На цей вид відпустки працівник набуває право з початку календарного року, або в перший день прийняття на роботу, кількість днів не залежить від відпрацьованого часу.
- Детальну інформацію про належні та надані співробітнику відпустки, а також невиходи, що вплинули на кількість днів відпустки, можна побачити в друкованій формі довідки, що формується з форми довідника «Співробітники», а також в документах «Відпустка» та «Звільнення» за посиланням «Як працівник використав відпустку?».
Компенсація відпусток, зароблених до 2024 року
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №957 від 08.09.23 р. встановлено окремий порядок розрахунку середнього заробітку для компенсації відпусток, зароблених до 2024 р.
В документах «Звільнення» (у разі застосування алгоритму обліку залишку щорічних відпусток пропорційно календарним дням) автоматично розраховуються залишки щорічних відпусток та їх частини, що накопичені до 2024 року. За наявності залишків, право на які набуто до 2024 року, в інформаційному написі на формі документу відображається попередження про наявність таких залишків.
Рекомендовано такі залишки компенсувати окремим документом «Відпустка» на дату звільнення, відповідний розрахунковий період для середнього заробітку в якому потрібно обирати вручну на формі-калькуляторі розрахунку. Решту залишків відпусток слід компенсувати в документі «Звільнення» в звичайному порядку.
Настройка способів виплати зарплати
Додано розширені можливості настройки «міжрозрахункових» способів виплати зарплати, вказавши спосіб отримання даних при заповненні відомості - «Окремий розрахунок» (заповнення тільки за даними документа нарахування) чи «Остаточний розрахунок» (заповнення всіма даними до виплати).
За замовчуванням «Остаточний розрахунок» налаштовано для виплати при звільненні та в новому варіанті виплати відпустки – «Відпустка (під розрахунок)».